Skip to main content

Datu privātuma politika

Atjaunināts: 16.07.2018

Šī datu vākšanas politika (turpmāk – politika/dokuments) sniedz informāciju par to, kāda personīgā rakstura informācija var tikt savākta no Jums kā ESN Riga mājas lapas apmeklētāja, studenta vai organizācijas dalībnieka, kā arī šīs informācijas vākšanas iemesli, atsaucoties uz jūsu mijiedarbību ar ESN Riga. Lūgums rūpīgi izlasīt šo rakstu, lai saņemt pilnīgu informāciju.

Datu pārzinis

Jūsu datu pārzinis, kas vāc, apstrādā un uzglabā konkrētu informāciju šajā gadījumā ir ESN Riga. ESN Riga ir atbildīgs par pareizu un strukturētu datu vākšanu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Informācija par datu pārzini:

ESN-Rīga
Reģ. nr.:   40008077216
Adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19-9, LV-1050
e-pasts: info-riga@esn.lv

Par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:

Kaspars Ābelnīca
Adrese: Rīga, Dreiliņu iela 18 - 109, LV-1046
e-pasts: president@esn.lv
Tālrunis: +371 29360331

Personu datu vākšana un tās mērķi

ESN Riga var vākt jūsu privāto informāciju vairākos veidos. Šīs informācijas saņemšanas veidi būs aprakstīti zemāk. Dati tiek savākti:

  • ESN Riga dalībniekiem – dati tiek savākti un uzglabāti uz periodu, kad fiziskā persona ir aktīvs biedrības dalībnieks. Tiek savākta informācija dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, personas kodu, adresi/e-pasta adresi, nepieciešamā kontaktinformācija (tel. nr., e-pasts, fakss), rakstiskā veidā atstātās atsauksmes/komentāri, korespondences dati, sīkdatnes interneta vietnē. Šie dati tiek savākti vairāku iemeslu dēļ:

- Sekcijas dokumentu sagatavošana
- Saziņai ar biedrības dalībniekiem un Erasmus/pilna/nepilna laika ārvalstu studentiem (mērķauditoriju)
- Finansiālo formalitāšu kārtošanai.

Personas datu atklāšana trešajām personām

Personas dati var tikt atklāti trešajām personām šādos gadījumos:

  • To pieprasa tiesiskie akti un kompetentās atbildīgās iestādes (piem. VID);
  • Lai sniegtu informāciju par aktīvajiem dalībniekiem un to pienākumiem Erasmus programmas studentiem.
  • Sadarbības ietvaros, komunicējot ar ārpakalpojumu sniedzējiem/sadarbības partneriem, tiem attiecīgi neizplatot informāciju ārpus uzņēmumiem.
  • Atklāti  pilnvarotiem biedrības dalībniekiem sadarbības veicināšanas nolūkos, ESN Riga ikdienas darbības nodrošināšanai;
  • Atklāti pilnvarotiem darbiniekiem mājas lapas http://riga.esn.lv apmeklēšanas analīzei, pamatojoties uz anonīmajiem sīkdatņu saglabātajiem datiem.

Piebilde: Dati par ESN Riga biedrības dalībniekiem un studentiem, mājas lapas apmeklētājiem tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības tikai citām Erasmus Student Network AISBL dalībvalstīm programmas un kooperācijas ietvaros.

Dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams darbības un formalitāšu izpildei, vai attiecīgi pēc valsts prasībām un esošajiem likumiem.

Ārvalstu studentu un biedrības dalībnieku tiesības

Ņemot vērā to, ka ESN Riga saņem, strukturizē un apstrādā Jūsu datus – Jums ir tiesības piekļūt ar jums saistītiem datiem 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī jebkurā laikā pieprasīt mainīt vai dzēst šos datus. Uz šīm tiesībām neattiecās tikai tie dokumenti/dati, kas ir nepieciešami darījumu īstenošanai vai līgumu pastāvēšanai. Gadījumā, ja jūsu tiesības netiek ievērotas – jums ir tiesības vērsties uz Latvijas Datu valsts inspekciju.  Kontaktinformācija: http://www.dvi.gov.lv/lv

Ja atbilde uz kādu Jūs interesējošu jautājumu par ESN Riga datu aizsardzības politiku šajā rakstā netika attēlota – lūdzam Jūs sazināties ar atbildīgo personu pa e-pastu: president@esn.lv